اژه ای در نشست مشترک با رئیسی: درد دل کردن مشکلات را حل نمی‌کند، راه‌حل بدهیم/ ویدئو