ایران‌ایر 9 هزار میلیارد تومان بدهی دارد/ هواپیماهای ATR پاسخگوی مشکلات هما نیست

سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره بدهی‌های انباشته ایران‌ایر، گفت: در زمان حاضر هما حدود 9 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.