ایران از آمریکا چند سال «ضمانت انجام تعهدات» می خواهد ؟ / نماینده قم : سپاه چالش مذاکرات برجام نیست

ایسنا نوشت: امیرآبادی فراهانی گفت :‌ مسئله ای که موجب طولانی شدن مذاکرات شده است ، نبود تضمین کافی و عدم شفافیت غرب می باشد.