اینفوگرافیک| تاجی که تاج بر سر فوتبال گذاشت

گوشه‌ای از آنچه از دوران ریاست «مهدی تاج» بر فدراسیون فوتبال به یادگار ماند.