بازخوانی سفر پانزدهم دولت به دیار میرزا/وضعیت مصوبات به کجا رسید؟

گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم سبب شد تا در مسیر مطالبه گری و پیگیری مسائل مردم پانزدهمین سفر دولت به استان گیلان بازخوانی شده و آخرین وضعیت مصوبات آن پیگیری شود.