بازدید فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان از خبرگزاری مهر کردستان

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به مناسبت هفته گرامیداشت خبرنگار از دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان بازدید کرد.