بازنشستگان بخوانند/ خبر مهم مدیرعامل تامین‌اجتماعی درباره زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:‌ اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام می‌شود.