بازی‌های کشورهای اسلامی| یک مدال نقره و 5 برنز برای نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران

نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران به یک نشان نقره و پنج نشان برنز انفرادی در بازی‌های کشورهای اسلامی دست یافتند.