بببنید | کارشکنی دولت رئیسی؛ «هیچ اطلاعاتی به ستاد احیای دریاچه ارومیه نمی‌دادند»

مسعود تجریشی، مدیر سابق دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه به خبرآنلاین می‌گوید: «در یک سال گذشته دولت سیزدهم هیچ اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی احیای دریاچه در اختیار ستاد نمی‌گذاشت.» منبع: خبرآنلاین