ببینید | اتفاق جنجالی وسط یک جلسه؛ دستور تغییر مدیر با یک تلفن و جمع کردن بنرها!

مدیر کل پست خراسان شمالی، معارفه نشده از دور خارج شد. در پایان مراسم گزینش مدیر کل پست خراسان شمالی، کسی تماس می‌گیرد که شخص دیگری باید رییس شود! منبع: باشگاه خبرنگاران جوان