ببینید | اشتباه فاجعه‌بار یک زن و آتش گرفتن ۷ نفر

استفاده بیش از حد مواد آتش زا توسط زنی در یک مکان عمومی باعث آتش گرفتن ۷ نفر از حاضرین شد. منبع: خبرآنلاین