ببینید | اولین تصاویر از آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع در خاوران

265 262