ببینید | تصاویر دیده نشده از شعرخوانی هوشنگ ابتهاج؛ محمدرضا شجریان و لطفی در شعر سایه

سایه در این ویدئو یکی از شعرهای معروف «ارغوان» را می‌خواند که در آن از تعدادی از هنرمندان و ادبای نامدار معاصر یاد کرده است.

264 262