ببینید | دعوای هولناک و خشونت‌آمیز دو پسر جوان در خیابان‌های یاسوج؛ اجرای فن کشتی‌کج! / 16+

چند پسر جوان در یاسوج با یکدیگر در خیابان وارد درگیری فیزیکی شدند؛ جایی که یکی از آنها به دلیل شدت برخورد، از ناحیه دهان شدیداً مورد آسیب قرار گرفت. منبع: خبرفوری