ببینید | سقوط سقف هواپیما رو سر مسافر

در این ویدیو که از داخل کابین هواپیما خطوط «ایران ایر» ضبط شده، هنگام فرود در فرودگاه تبریز پس از یک بار تلاش ناموفق، در تلاش برای تکرار فرود ناگهان بخشی از سقف هواپیما بر سر مسافران سقوط کرد. منبع: خبرفوری