ببینید | سلمان رشدی چه نوشت که باعث حکم ارتدادش شد؟

سلمان رشدی چه نوشت که باعث حکم ارتداد و دستور امام خمینی(ره) برای قصاص اش شد؟ منبع: فارس