ببینید | سنگ‌اندازی جدید جان بولتون و کنایه به بایدن؛ مقایسه توافق هسته‌ای با مناسک مذهبی!

جان بولتون گفت: درحالی که قرار است من توسط ایران ترور شوم، دولت بایدن هنوز به دنبال مذاکره با ایران است. مگر توافق هسته‌ای با ایران از مناسک مذهبی است که آن را رها نمی‌کنید و اینگونه به واقعیت بی‌توجه هستید؟ منبع: کاوش مدیا