ببینید | عامل هجوم حشرات گنجینه موزه هنرهای معاصر ایران

نورایی روزنامه‌نگار و کارشناس هنرهای تجسمی گفت: وضعیت امروز موزه هنرهای معاصر قطعاً به اقدامات سال‌های گذشته برمیگردد باید برگردیم. سه سال پیش بازسازی موزه هنرهای معاصر بر اساس استانداردهای مناسب صورت نگرفت. شرایط نگهداری این آثار بعد بازسازی مناسبی نیست. در تمام موزه‌های دنیا اتاق‌های قرنطینه وجود دارد اما این قرنطینه در موزه رعایت نشده است وگرنه شاهد حشرات در این آثار مهم نبودیم. منبع: خبرآنلاین