ببینید | فیلمی از حضور ضارب سلمان رشدی در دادگاه به اتهام اقدام برای قتل

«هادی مطر» ضارب سلمان رشدی نویسنده مرتد در دادگاه منطقه‌ای نیویورک دادخواست بی‌گناهی را پر کرده است. منبع: خبرگزاری صدا و سیما