ببینید | موافقت وزیر علوم در مورد برخی سهمیه‌های کنکور | زلفی‌گل: فرزندان شهدا شرایط عادی برای درس خواندن ندارند

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم امروز در یک نشست خبری گفت: عزیزی که برای دفاع از کیان و ناموس ما جان خود را از دست می‌دهد، فرزندش شرایط عادی برای درس خواندن دارد؟ آیا عدالتی که در مورد آن صحبت می‌کنیم در خصوص این شخص با فردی که پدر و مادر بالای سر اوست، یکسان است؟ من با برخی سهمیه‌های کنکور کاملا موافق هستم./ منبع: خبرگزاری دانشجو