ببینید | وضعیت اتاق دادستان دماوند در بازدید سرزده اژه‌ای!

محسنی اژه‌ای خطاب به دادستان دماوند گفت: اگر به اتاق من هم بیایید، حتما با مواردی مواجه می‌شوید که به دلایل مختلف رسیدگی نشده‌اند ولی قطعا این موارد رسیدگی‌نشده مربوط به تیر ماه نمی‌شوند حداکثر هفت روز می‌ماند. این موارد حتما در انتهای هر هفته باید به صفر برسند. منبع: خبرفوری