ببینید | چرا بیل گیتس کیسه دارویی برای خود ساخت؟

بیل گیتس به پاکسازی فضا از انرژی‌های منفی معتقد است و از کیسه دارویی برای روشنگری و فرار از نیتهای بد استفاده می‌کند! منبع: خبرآنلاین