برابر جنسیتی از آن طرف بام در قونیه!

برابر-جنسیتی-از-آن-طرف-بام-در-قونیه!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، با توجه به این که تاکنون رقابت های اوزان فوق سنگین مردان به عنوان جذابترین بخش از مسابقات وزنه برداری در هر رویداد بین المللی از جمله المپیک، در روز پایانی و در آخرین بخش برگزار می شد؛ این اقدام کمیته برگزاری مسابقات همبستگی می تواند حرکتی در راستای احترام به برابری جنسیتی باشد، چرا که مسابقات فوق سنگین زنان را همتراز با مردان در نظر گرفته است.

به این ترتیب مسابقات وزنه برداری قونیه 2021 روز دوشنبه 24 مردادماه با برگزاری رقابت دسته 87+ زنان در ساعت 18:00 به کار خود پایان خواهد داد.

258 258