برتری پرسپولیس مقابل تیم تازه لیگ یکی شده با گل تمیروف

تیم پرسپولیس به لطف گلزنی مهاجم ازبک خود بر نماینده اصفهان در لیگ دسته اول غلبه کرد.