برد دقیقه نودی پورتو با مهدی طارمی

در هفته دوم لیگ پرتغال، پورتو در حضور طارمی مقابل ویزلا در لحظه آخر به برتری رسید.