بررسی موانع جوانی جمعیت در استان کردستان/هزینه‌های درمان ناباروری پرداخت می‌شود

موانع جوانی جمعیت در استان کردستان بررسی و مسئولان استانی بر پرداخت هزینه‌های درمان ناباروری و رفع مشکلات این حوزه تاکید دارند.