برگزاری تظاهرات حمایت از مشروعیت در عراق+فیلم

برگزاری-تظاهرات-حمایت-از-مشروعیت-در-عراق+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عراقی گزارش دادند که در پی فراخوان کمیته تنظیم تظاهرات دفاع از نهادهای مشروع حکومت هزاران تن از شهروندان عراقی در بغداد و موصل و بصره راهپیمایی برگزار کردند.

برگزاری تظاهرات حمایت از مشروعیت عراق+فیلم

در این راهپیمایی شعارهایی در حمایت از مرجعیت عالی شیعه و نیز حمایت از نهادهای مشروع حکومت سرداده شد.

برگزاری تظاهرات حمایت از مشروعیت عراق+فیلم

برگزاری تظاهرات حمایت از مشروعیت عراق+فیلم

سخنگوی کمیته برگزاری راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع حکومت بر ضرورت ازسرگیری فوری جلسات مجلس و احترام نهادن به اقتدار نهاد حکومت تأکید کرد.

کمیته هماهنگ‌کننده راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع حکومت در بیانیه پایانی این راهپیمایی اعلام کرد که به منظور تحقق مطالبات خود تحصن نامحدود برگزار می‌کند.

در این بیانیه مطالبات این راهپیمایی تسریع در تشکیل دولتی با اختیارات کامل بر اساس سازوکار قانونی برای بازگرداندن اقتدار حکومت و حل مشکلات مردم و نیز تسریع در معرفی نامزد نهایی ریاست جمهوری بیان شده است.

این بیانیه همچنین بر حمایت کامل از دستگاه قضائی و نهادهای آن به عنوان سنگ بنای حکومت عراق تأکید کرده است.

در این بیانیه همچنین از رئیس مجلس عراق خواسته شده که فعالیت مجلس را از تعلیق خارج کند و با جدیت برای تخیله ساختمان مجلس و آغاز فعالیت آن و پیگیری حقوق ملتی که نمایندگان این مجلس را انتخاب کرده‌اند تلاش کند.

کمیته راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع حکومت همچنین از نیروهای امنیتی خواسته است که برای حفاظت از نهادهای حکومت و حفظ اقتدار آن به دور از هرگونه مانع‌تراشی اقدام کنند و از نیروهای سیاسی نیز خواسته شده که توجه خود را بر ملت متمرکز کنند و به مسئولیت‌های قانونی خود در مبارزه با گرانی و فساد و کم‌آبی و بحران برق رسیدگی کنند.

همچنین این بیانیه تأکید کرده که کشور با دولتی فاقد اختیارات به مرحله دشواری رسیده که برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

در این بیانیه همچنین بر پایبندی کامل و اطاعت مطلق از نظر مرجعیت عالی شیعه تأکید شده است.

از سوی دیگر با فراخوان مقتدی صدر برای برگزاری تظاهرات همزمان با راهپیمایی طرفداران «دفاع از نهادهای مشروع حکومت»، شماری از طرفداران صدر در مراکز استان‌ها تجمع کردند.

برگزاری تظاهرات حمایت از مشروعیت عراق+فیلم

استان‌های ذی قار، بابل، واسط، میسان، بصره، دیوانیه، مثنی از استان‌هایی بوده‌اند که طرفداران صدر در آن تجمع کردند.شبکه‌های اجتماعی وابسته به صدر نیز تصاویری از این تجمعات منتشر کردند. در برخی از این تصاویر پرچم «سرایا السلام»، شاخه نظامی جریان صدر، در دست تحصن کنندگان دیده می‌شود.