برگزاری نخستین دوره «آشنایی با برخی از ایده‌های معاصر علم دینی»

اولین دوره «آشنایی با برخی از ایده‌های معاصر علم دینی» به همت دبیرخانه هم‌اندیشی علم دینی و با همکاری «اداره آموزش‌های آزاد دانشگاه باقرالعلوم (ع)» برگزار می‌شود.