بسیج دانشجویی طرح "راه سلامت" را در دانشگاه‌های علوم پزشکی ‌اجرا می‌کند

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر تربیت مبلغان و مروجان اقتصاد مقاومتی گفت: بسیج دانشجویی طرح راه سلامت را ویژه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی را تدوین کرده است.