بعد از برگزاری جلسه با مصطفی آجورلو/ رسمی؛ سیاوش یزدانی به استقلال برگشت

سیاوش یزدانی بعد از جلسه با مصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال رسما به این تیم برگشت و کارش را شروع خواهد کرد.