بلیت بازی دوستانه ایران- کوئینز پارک رنجرز در لندن/ عکس

تصویری از بلیت دیدار دوستانه تیم ملی ایران با کوئینز پارک رنجرز در لندن در سال ۸۴ منتشر شده است.