بمب استقلال منفجر شد

ستاره ایرانی قراردادش را با باشگاه استقلال نهایی کرد.