بهره‌برداری بیش از ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور

معاون وزیر صمت گفت: بیش از ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسیده که رشد خوبی در این زمینه داشته ایم.