بچه‌های فرات نیازمند توصیفات بیشتر بود/ پرداختن به موضوعات دینی شجاعت و سواد دینی می‌خواهد

یازدهمین نشست طعم کتاب با محوریت کتاب «بچه‌های فرات» و با حضور لیلا قربانی نویسندۀ اثر و حسن احمدی منتقد و کارشناس کتاب برگزار شد.