بیانیه چارچوب هماهنگی عراق درباره لزوم تشکیل سریع دولت

کمیته چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه در عراق با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم احترام به دستگاه قضایی خواستار اتخاذ تدابیری برای انتخاب سریع نامزد ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت شد.