بیشترین حجم مطالبات از مشترکین برق کشور به استان مرکزی اختصاص دارد / 260 مگاوات بار کشاورزی در منطقه

مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی گفت: بیشترین حجم مطالبات از مشترکین برق در کشور به استان مرکزی اختصاص دارد.