بیش از 10هزار مدرسه در استان خراسان رضوی آماده سال تحصیلی جدید هستند

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بیش از 10 هزار مدرسه در استان داریم که 90 هزار معلم در این مدارس به آموزش و تدریس مشغول هستند.