بیمارستان‌های خراسان جنوبی تجهیز می‌شو‌د‌

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اختصاص چندین دستگاه دیالیز، رادیولوژی دیجیتال، لیزر چشم، پمپ‌های قلبی ریوی به دانشگاه خبر داد.