تاکید باکو بر اتصال به نخجوان از طریق ایران

تهران-ایرنا- وزیر خارجه جمهوری آذربایجان بر اتصال کشورش به منطقه خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران تاکید کرد.