تجمع اعتراضی مردم همدان در حمایت از شهید همدانی

تجمع-اعتراضی-مردم-همدان-در-حمایت-از-شهید-همدانی

تجمع اعتراضی مردم همدان در حمایت از شهید همدانی ظهر امروز پنجشنبه در محل امام زاده عبدالله همدان برگزار شد.