تحول در شیوه های کشاورزی برای مدیریت منابع آب، ضروری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مهدی رشیدی افزود: تغییر در شیوه های آبیاری و تعیین و اجرای الگوی کشت هدفمند متناسب با اقلیم استان از جمله اولویتها در تحول بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه تحول در هر بخشی به دانش نیاز دارد، تصریح کرد: در بخش کشاورزی نیز راهی جز کمک گرفتن از دانش و مراکز دانشگاهی نداریم.

مهندس رشیدی همچنین بر ضروت اتصال مستقیم خطوط انتقال آب سدها به شبکه تامین آب شرب به منظور مدیریت برداشتها در مسیر انتقال برای سایر مصارف، تاکید کرد.

انتهای پیام