ترک‌ها 227 پناهجوی افغان دیگر را اخراج کردند

در ادامه روند اخراج اجباری پناهجویان افغان توسط دولت ترکیه، مقامات این کشور 227 پناهجوی دیگر افغان را به کابل استرداد کردند.