تسلیت رئیسی در پی درگذشت همسر شهید مصطفی اردستانی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر شهید سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی را تسلیت گفت.