تصویب 84 مورد نام‌گذاری معابر شهر تهران در یک‌سال گذشته

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به تشریح چگونگی اجرای عملیات فرهنگی در شهر تهران طی یک‌سال گذشته پرداخت و گفت: 84 مورد نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران به تصویب رسیده است.