تعامل با کشورهایی که در مسیر پیشرفت هستند، از اهداف «نداجا» است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: توجه و ایجاد تعامل بیشتر با نیروی دریایی کشورهایی که مورد ظلم واقع شدند و مسیر پیشرفت را طی می‌کنند و به عبارتی روی پای خود می‌ایستند از اهداف «نداجا» است.