تعلیق پروازهای ترکیه به ایران کذب محض است

جواد صالحی گفت: هم اکنون تمامی پروازهای ترکیه به ایران و بالعکس در حال انجام است و به هیچ عنوان هیچ یک از پروازهای ترکیه به ایران لغو یا تعلیق نشده است. 

به گفته مدیرکل ارتباطات اطلاع رسانی وامور بین الملل شهر فرودگاهی امام خمینی  خبری که به نقل از  ترکیش پرس با عنوان لغو پروازهای ترکیه به ایران به علت افزایش کرونا  منتشر شده صحت ندارد و این اخبار برای ۱۹جولای ۲۰۲۰ بوده که به اشتباه امروز منتشر شد.

هم اکنون  تمامی پروازها ایران از و به مقصد ترکیه در حال انجام است.