تعیین نرخ تبدیل شلتوک به برنج بر اساس رتبه بندی کارخانه


تعیین نرخ تبدیل شلتوک به برنج بر اساس رتبه بندی کارخانه

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نرخ تبدیل شلتوک به برنج در شالیکوبی‌ها تعیین و در ستاد تنظیم بازار استان نیز مصوب شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، صالح محمدی رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به قرارگرفتن در شرایط برداشت محصول برنج در شالیزارها و برگزاری نشست‌های مختلف در این ارتباط، نرخ تبدیل شلتوک به برنج در شالیکوبی‌ها تعیین و در ستاد تنظیم بازار استان نیز مصوب شده‌ است.

محمدی گفت:  کارخانجات استان گیلان به گروه‌های معمولی، رتبه ۲ و رتبه یک تقسیم شده‌اند که برای هر کدام نرخی مشخص شده‌است.

وی افزود: نرخ تبدیل هر کیلو شلتوک برنج در کارخانجات معمولی یکهزار و ۶۰۰ تومان یا به ازای تبدیل یکصد کیلوگرم شلتوک به برنج سفید ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم برنج سالم و در کارخانجات رتبه ۲، یکهزار و ۷۵۰ تومان یا ۲ کیلو و ۶۰۰ گرم برنج سالم از شالیکاران دریافت کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: قیمت تبدیل هرکیلو شلتوک برنج در کارخانجات درجه یک، هزار و ۹۰۰ تومان یا به ازای تبدیل یکصدکیلوگرم شلتوک به برنج سفید ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم برنج سالم تعیین شده‌است.