تفاهم‌نامه فدراسیون ورزش‌های همگانی و وزارت بهداشت درباره ارتقای سطح فعالیت بدنی مردم

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، این تفاهمنامه به منظور همکاری مشترک در جهت افزایش فعالیت بدنی و کاهش کم تحرکی در راستای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و ارتقای سلامت در کشور منعقد شد.

بنابراین گزارش بستر سازی برای بهبود نگرش و ترویج فواید ورزش در راستای نهادینه کردن آن در بین اقشار مختلف مردم، ترغیب اقشار مختلف مردم به شرکت در فعالیت‌های ورزشی منظم، ارتقای ظرفیت رسانه های دیجیتال در جهت خلق فرصت های نوین مشارکت در فعالیت ها و برنامه های ورزشی، انجام اقدامات موثر برای استفاده از ظرفیت های طرفین در راستای توسعه ورزش همگانی و ارتقای سطح فعالیت بدنی، از اهداف این تفاهم‌نامه است.

گفتنی است این تفاهم نامه در حضور دکتر احمدی معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، به امضای دکتر شهرام رفیعی فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و دکتر افشین ملایی سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی رسید.

انتهای پیام