تماس تلفنی محمد بن سلمان و نخست‌وزیر پاکستان

ولیعهد سعودی و نخست وزیر پاکستان طی تماس تلفنی در خصوص روابط میان دو کشور و راه‌های تقویت آن گفت‌و گو کردند.