تماس ماجدی با دایی برای هدایت تیم ملی فوتبال

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: ماجدی برای هدایت تیم ملی فوتبال با علی دایی تماس گرفته بود.